help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 juni 1991 betreffende de bijdrage van België tot de negende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1991
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/1991
Pagina:17208
Advies van de Raad van State 20288
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking