help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 augustus 2007 tot wijziging van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/08/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/2007
Pagina:43031
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking
Temporeel toepassingsgebied: art. 2

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot ...