help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 maart 1991 houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van de Unie van socialistische Sovjetrepublieken (USSR) inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en van het Protocol, ondertekend te Moskou op 9 februari 1989


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/1991
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/1991
Pagina:22973
Advies van de Raad van State 19397
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking