help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 juli 2007 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/2007
Pagina:39895
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Bijlage(n)
Aard Datum    
HR 12/06/2007