help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 20 december 1991 tot toekenning van een toelage aan personeelsleden van de rijksbesturen belast met het opstellen van verscheidene studies die ertoe bijdragen de doorlichting van hun ministerieel departement te verwezenlijken]
Koninklijk besluit van 20 december 1991 tot toekenning van een toelage aan ambtenaren van de Rijksbesturen belast met het opstellen van verscheidene studies die ertoe bijdragen de doorlichting van hun ministerieel departement te verwezenlijken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/1992
Pagina:907
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1991

TT 01/06/1991 - 01/01/1992