help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 mei 2007 houdende goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/05/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/2007
Editie:3
Pagina:32659
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking


Periode van geldigheid van 15/06/2007 tot ...
Opmerkingen In tegenstelling tot wat zijn opschrift laat onderstellen heeft het besluit als voorwerp niet de goedkeuring van het tweede beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen maar wel de goedkeuring van het tweede bijvoegsel bij het beheerscontract gesloten tussen dezelfde partijen.Bijlage(n)
Aard Datum    
BCFO 10/05/2007