help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 17543 van 26 maart 1976

"Vernietigd worden:
(...);
2° de op 1 augustus 1974 door het beheerscomité van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering vastgestelde verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundig verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1976
Nummer: 17543
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 12/06/1976
Pagina:8042
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde akte met terugwerkende kracht uitwerking had: 15/07/1974

Periode van geldigheid van 15/07/1974 tot 01/09/2003