help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 januari 1963 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 1959 betreffende de toepassing van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders op de door een arbeidsovereenkomst voor binnenschippers verbonden werkgevers en werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/01/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/01/1963
Pagina:874
Advies van de Raad van State 8220