help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 januari 1963 tot bepaling van de gemeenten, welke, voor de toepassing van artikel 53ter van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, te beschouwen zijn als behorende tot de agglomeraties Antwerpen, Brussel, Gent en Luik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/01/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/01/1963
Pagina:875
Advies van de Raad van State 8171