help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 augustus 1993 houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/08/1993
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/09/1993
Pagina:19792
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking