help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 23 maart 2007 tot opheffing van bepaalde ministeriële besluiten betreffende de toekenning van subsidies voor milieumaatregelen en de instandhouding van de genetische diversiteit


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 23/03/2007
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/05/2007
Page:25866
Avis du Conseil d'Etat 42182
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2007
Overgangsbepalingen: de opgeheven besluiten blijven van toepassing op de verbintenissen en overeenkomsten aangegaan voor 1 januari 2007

Période de vigueur du 01/01/2007 au ...