help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 oktober 1991 tot vaststelling van het diensttenue van de leden van de gemeentelijke brandweerdiensten en van de brandweerdiensten van de agglomeraties van gemeenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/10/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/12/1991
Pagina:27935
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking