help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 02/03/2007
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 03/04/2007
Edition:1
Page:18913
Avis du Conseil d'Etat 41986
Entrée en vigueur / Effet Academiejaar 2006-2007
Definitie van academiejaar : zie art. 3 DVO 04/04/2003

Période de vigueur du 15/09/2006 au ...
Remarques Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuist nummer.