help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 12. Oktober 1990 zur Festlegung der Abmessungen der Stimmzettel für die Wahl des Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 12 oktober 1990 betreffende de afmetingen van de stembiljetten voor de verkiezing van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/10/1990
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/10/1990
Pagina:19886
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking