help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra
voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2019-2020


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/04/2019
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/2019
Pagina:66220
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2019

TT: schooljaar 2019-2020

Periode van geldigheid van 01/09/2019 tot 31/08/2020
Opmerkingen Het BVR 26/04/2019 werd enkel als voorbeeld opgenomen. Tenzij zij voor advies aan de Raad van State werden voorgelegd, bevat de databank geen besluiten :
a) tot jaarlijkse bepaling van het percentage waarmee het totale volume aan VTE, aan punten voor de oprichting van functies en aan werkingstoelage, maximaal kan toenemen, in uitvoering van art. 90 van DVO 15/06/2007 betreffende het volwassenenonderwijs en art. 50 DVO 05/04/2019 betreffende het onderwijs XXIX;
b) tot jaarlijkse bepaling van het percentage waarmee de leraarsuren en de punten voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel, kunnen toenemen, in uitvoering van art. 107 van DVO 15/06/2007 betreffende het volwassenenonderwijs en art. 50 DVO 05/04/2019 betreffende het onderwijs XXIX.