help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/01/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/02/2007
Editie:1
Pagina:9286
  • 30/07/2007 (Rechtzetting)
    vervangt en vernietigt de rechtzetting gepubliceerd in het BS van 13/07/2007; nieuwe versie van art. 35 (overgangsbepalingen).
  • 13/07/2007 (Rechtzetting)
    Art. 35 (overgangsbepalingen)
Advies van de Raad van State 40766 + 41567
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2007

Overgangsbepalingen : art. 35

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 01/09/2007 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuist nummer.