help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 03/07/2015
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/07/2015
Page:46058
  • 23/07/2015 (Avis rectificatif)
    Art. 30 (traduction française de cet article)
Avis du Conseil d'Etat 57409
Entrée en vigueur / Effet 25/07/2015 ("vanaf de tiende dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad")
Art. 2 tot 10: 01/01/2015
Art. 11 tot 19: 01/05/2015
Art. 22: 30/06/2015
Art. 24, 25 tot 32 en 38 tot 41: 01/07/2015
Art. 42 en 52 tot 55: 01/01/2015
Art. 57: 01/08/2014
Art. 59: 01/01/2015

Overgangsbepalingen: art. 51

Période de vigueur du 01/08/2014 au ...
Remarques 1) Art. 36 in verband met de opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2012 'houdende verlening van de waarborg van het Vlaamse Gewest voor de leningen die door het Fonds ter reductie van de globale energiekost worden toegestaan aan diverse Lokale Entiteiten': niet geanalyseerd omdat het opgeheven besluit niet in de databank werd opgenomen wegens zijn individuele draagwijdte.

2) Art. 21, tweede zin, 34, 39, 40, 42 en 60: autonome bepalingen