help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 januari 1980 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1979 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de "Office de la Navigation"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/02/1980
Pagina:1935
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1979