help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 januari 2007 tot uitvoering van artikel 61 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/01/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/2007
Pagina:5885
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 41895
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2006 + toepassing op de op de vooravond van zijn inwerkingtreding lopende pensioenen en cumulaties (art. 3)

Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot ...