help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 januari 2007 tot vaststelling van het minimumbedrag van de borgtocht te stellen door de gewone rekenplichtigen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, sector Kadaster


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/2007
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/02/2007
Pagina:5697
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2007

Periode van geldigheid van 01/02/2007 tot ...