help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/2006
Editie:2
Pagina:73818
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 41173
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2007

Buitenwerkingtreding: 31/12/2010 (datum afgeleid uit art. 19 en 20) en uitdrukkelijke opheffing met uitwerking op 31/12/2013. De besluiten tot verlenging van de "strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010" hebben niet tot gevolg dat de duur van de toepassing van het Koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de "strategische veiligheids- en preventieplannen" wordt verlengd tot na 31/12/2010. Elk van deze besluiten bepaalt immers de specifieke regeling die van toepassing is op de verlengde strategische plannen.

Overgangsbepalingen: art. 21

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot 31/12/2010