help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass Der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 17. Februar 1994 zur Festlegung des Stellenplans für das Personal des Belgischen Rundfunk- und Fensehzentrums der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de regering van de Duitstalige Gemeenschap van 17 februari 1994 houdende vastlegging van het personeelskader van het "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/1994
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/1994
Pagina:15310
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1994