help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NEUER TITEL
[Erlass Der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 8. Dezember 1993 zur Festlegung von Ubergangsbestimmungen zum Dekret vom 23. März 1992 zur Gewährung von Zuschüssen zu den personalkosten der anerkannten Kreativen Ateliers]
Erlass Der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 8. Dezember 1993 zur Festlegung von Ubergangsbestimmungen zum Dekret vom 23. März 1992 zur Gewährung von Zuschüssen zu den personalkosten der anerkannten Museen, Kreativen Ateliers, Organisationen für Volks- und Erwachsenenbildung sowie Jugendorganisationen und Jugendzentren

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 8 december 1993 houdende vastlegging van overgangsbepalingen voor het decreet van 23 maart 1992 houdende toekenning van toelagen voor de personeelskosten van de erkende creatieve ateliers]
Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 8 december 1993 houdende vastlegging van overgangsbepalingen voor het decreet van 23 maart 1992 houdende toekenning van toelagen voor de personeelskosten van de erkende musea, creatieve ateliers, gewestelijke organisaties voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen alsook van de erkende jeugdorganisaties en jeugdcentra


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/1993
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/03/1994
Pagina:8204
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992

Periode van geldigheid van 01/01/1992 tot 31/12/2008