help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 augustus 1954 waarbij de uitgaven ten laste gelegd worden van de koloniale begroting voortspruitend uit de tussenkomst van de Kolonie in de kosten voor beroepsvorming van de technici door de regie van telegraaf en telefoon ter beschikking gesteld van de Minister van Koloniën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/08/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State 4375 + 4293
Opmerkingen Deze tekst is bekendgemaakt in het Ambtelijk blad van Belgisch-Congo, 1954, p. 1617