help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 mei 2006 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Brussel op 23 februari 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/05/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/11/2006
Editie:1
Pagina:58551
Advies van de Raad van State 39319
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/11/2006 tot ...