help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 8. März 1993 zur Billigung der neuen Satzungen des Belgischen Roten Kreuzes

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 8 maart 1993 houdende goedkeuring van de nieuwe statuten van het Rode Kruis van België


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/1993
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/04/1993
Pagina:7058
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking