help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 18. April 1990 zur Billigung des Übereinkommens Nr. 159 die berufliche Rehabilitation und die Beschäftigung der Behinderten, angenommen durch die Weltarbeitskonferenz in Genf am 20. Juni 1983 bei ihrer neunundsechzigsten Sitzungsperiode

Decreet van 18 april 1990 houdende goedkeuring van het Verdrag nr. 159 betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van gehandicapten, aangenomen te Genève op 20 juni 1983 door de Internationale Arbeidsconferentie in haar negenenzestigste zitting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/1990
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/1990
Pagina:13893
Advies van de Raad van State 17833 + 19602
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking