help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 september 1983 houdende goedkeuring van het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zaïre, gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/09/1983
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/10/1983
Pagina:12946
Advies van de Raad van State 12348 + 12360
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking