help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/2006
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/2006
Editie:1
Pagina:53631
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: Te bepalen door de Regering (BVR 06/07/2007, art. 21, BS 03/08/2007)

Buitenwerkingtreding: op een door de Vlaamse regering vast te stellen datum en uiterlijk op 31/12/2017 (DVO15/07/2016, art. 9). Volledig uitgevoerd: BVR 12/05/2017, art. 35: 01/07/2017

Periode van geldigheid van 10/07/2007 tot 30/06/2017