help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 december 2010 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/2010
Pagina:81836
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 48893
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 15/01/2011

Temporeel toepassingsgebied: "De overheidsopdrachten en de opdrachten bekendgemaakt vóór deze datum of waarvoor, bij ontstentenis van een bekendmaking van aankondiging, vóór deze datum een uitnodiging wordt verstuurd om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen, zijn niet onderworpen aan dit besluit" (art. 8, tweede lid).


Periode van geldigheid van 15/01/2011 tot ...