help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Organieke statuten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten van 12 oktober 2007


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/10/2007
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/2008
Editie:1
Pagina:67090
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld.Opmerkingen Datum van de statuten: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg worden deze statuten geacht te bestaan uiterlijk op de dag van hun goedkeuring