help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Tweede bestuursovereenkomst 2006 - 2008 van 5 april 2006 tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/04/2006
Aard van de akte: Beheerscontract met de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/09/2006
Editie:1
Pagina:49576
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2006

TT 01/01/2006 - 31/12/2008 (verlengd voor een jaar door BCFO van 19/01/2010 (BS 25/02/2010))

Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot 31/12/2009
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Bijlage bij
Aard Datum    
KB 19/07/2006