help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepalingen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2001/2002
Document: 838
Documenten
Verslagen: 838/3 André Van Nieuwkerke + Julien Demeulenaere
Handelingen: 21/11/2001
Amendementen: 838/2
Bijkomende informatie 838/1 Advies van de Raad van State p. 62-74
838/4 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering