help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 september 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1983 houdende oprichting en samenstelling van Rijksscholengemeenschappen voor secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/09/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/11/1986
Pagina:15533
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1986