help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

Article / Artikel 37

Koninklijk besluit van 11 januari 2007 houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Directe wijzigingen aangebracht door dit artikel
         
Modifie la lecture de - Wijzigt de lezing van   Inwerkingtreding : 01/07/2004
Article / Artikel 3

Wat het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie betreft
  MBFO 11/05/1965