help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/08/1980
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/08/1980
Pagina:9451
  • 11/10/2010 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij de BijzW 20/03/2007
  • 19/12/2000 (Duitse vertaling)
    Art. 34
Advies van de Raad van State 13379 + 13623
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1980
Art. 35 tot 43: zie artikel 44

Opmerkingen Om meer te weten over elk artikel van deze wet, zie ook: http://senlex.senate.be/nl/dia/structure/str_7/toc