help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 januari 1953 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1951 houdende de lijst der beroepsziekten, met opgave, voor elke dezer, van de bedrijven of vakken waarin zij tot schadeloosstelling aanleiding geven, alsmede van de categorieën van gerechtigde arbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/1953
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/02/1953
Pagina:754
Advies van de Raad van State 3227