help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 juni 2006 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor het ontvangen van de verwittiging bedoeld in artikel 32bis, § 3, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/06/2006
Pagina:32254
Advies van de Raad van State 40156
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2006

Periode van geldigheid van 01/08/2006 tot ...