help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 mei 1956 tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 augustus 1954, betreffende het taalexamen, bij de wet van 30 juli 1938, betreffende het gebruik der talen bij het leger, opgelegd om van een leraarkorps of van een examencommissie deel uit te maken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1956
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/05/1956
Pagina:3405
Advies van de Raad van State 5152
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking