help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Circulaire van 4 mei 1992 tot aanvulling van de circulaires van 16 oktober 1975 en 30 april 1984, zoals aangevuld bij de circulaire van 27 november 1984, betreffende de nationaliteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/05/1992
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/05/1992
Pagina:11971
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld