help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 april 1952 tot vaststelling, met ingang van het jaar 1951, van de regelen volgens welke een verlofgeld of een gezinstoeslag bij dat verlofgeld worden verleend aan het door de Staat bezoldigd personeel van de gemeentelijke, aangenomen en aanneembare scholen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/04/1952
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/1952
Pagina:3833
Advies van de Raad van State 2678