help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief POL 49 van 15 september 1994 tot nadere verklaring van het koninklijk besluit van 5 juli 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid en meer bepaald van hoofdstuk III van dit besluit , te weten : "Voorwaarden waaronder de gemeenten financiële hulp van de Staat kunnen krijgen voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/1994
Nummer: POL49
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/09/1994
Pagina:24633
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld