help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 april 1951 tot wijziging van het besluit van de Regent van 12 augustus 1948 houdende vaststelling van de voorwaarden gesteld tot het verlenen van premiën om niet voor de aanbouw, door het privaat initiatief, van goedkope woningen en kleine landeigendommen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1951
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/05/1951
Pagina:4020
Advies van de Raad van State 1628 + 1088