help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 september 1973 tot vaststelling van de nieuwe enige bedragen van sommige uitkeringen, pensioenen en vergoedingen van de burgerlijke invaliden van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945 en hun rechthebbenden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/09/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/1973
Pagina:12226
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking