help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 december 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1988 tot vaststelling van de vergoedingen en presentiegelden toe te kennen aan de Voorzitter, de Ondervoorzitter en aan de leden van het Beheerscomité van de BGDA


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1990
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/1993
Editie:2
Pagina:10617
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991