help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/10/2004
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/2004
Editie:3
Pagina:72993
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/10/2004 tot ...
Opmerkingen Statuten vastgesteld bij KB

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 18/10/2004