help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 september 2005 houdende instemming met het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), tot wijziging van die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 27 november 2003


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/09/2005
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/10/2005
Editie:2
Pagina:47005
Advies van de Raad van State 38208
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/11/2005 tot ...