help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 juni 1978 betreffende de zondagsrust van sommige categorieën werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel ressorteren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/06/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/09/1978
Pagina:10102
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1978

TT 01/01/1978 - 01/01/1980

Periode van geldigheid van 01/01/1978 tot 01/01/1980