help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 september 2005 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/10/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/2005
Editie:2
Pagina:44891
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 29956
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/10/2005 tot ...
Opmerkingen Dit besluit moet vóór 1 januari 2010 bevestigd of gewijzigd worden.