help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 juli 1974 tot wijziging van de op 30 april 1962 gecoördineerde dienstplichtwetten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/1974
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/10/1974
Pagina:12262
Advies van de Raad van State 12041
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 1 en 5, 1°: zie art. 6

Overgangsbepalingen: art. 6, 2de lid